ŞeHiTLeRİ iLe ÖVüNeN KöY;TePeKöY...!!!
  GÜRCÜCE EŞYA İSİMLERİ
 

Sitili (Bahraci): Bakırdan kap სითილი 

Kvabi: Büyük kazan ქვაბი

Kapcanay : Çok ufak olan kazan კაპჭანაი

Kardala: Kazan კარდალა

Kovzi: Kaşık კოვზი

Dantsro kardala : Küçük kazan დანცრა

Kvabkotanay: İbriğe benzeyen testi ქვაბქოთანაი

Vareli : Tahtadan yapılmış turşu kapları ვარელი

Dergi: Turşu kurulan büyük küp დერგი

Tutulyani kotani : Bakırdan yapılmış su testisi ტუტულიანი ქოთანი

İbreği : Su testisi  იბრეღი

Kotani: Testi ქოთანი

Helgobi, helgobay (tepşi, cami, pili): Ağaçtan yapılmış ezme kabı ხელგობი

Dana: Bıçak დანა

Nacaği: Küçük balta ნაჯაღი

Kidobani: Un sandığı კიდობანი

Taro: Terek თარო

Ketsi: Bileki taşı კეცი

Gobi: Ağaçtan yapıymış hamur teknesi გობი

Gugumi: Güğüm გუღუმი

Sini: Sini სინი

Supra: Sofra სუფრა

Nuşuti: Lavabo ნუშუტი

Skami: Oturak სკამი

Skivri: Sandık სკივრი

Godori: Sırt sepeti გოდორი

Kalati: Sebet კალათი

Balişi: Yastık ბალიში

Sabani: Yorgan საბანი

Cera: Armut vb şeylerin ezildiği tahta kap ჯერა

Tava: Pekmez kaynatılan kap თავა

Oluği: Pekmez süzelen oluk ოლუღი

Astami : Köz küreği ასტამი

Eyşi : Düz kürek ეიში

Laperay : Lahana ezme tahtası ლაფერაი

Oraği : Orak ორაღი

Mangali : Küçük orak მანგალი

Giba : Yaba გიბა

Duveni : Düven დუვენი

Dibegi, Sadzigveli: Dibek taşı დიბეგი, საძიგველი

Mahati, sekve : Divandan alçak oturma divanı მახათი, სექვე

Yazluği : Salon, hol  იაზლუღი

Tapa : Küçük yağ tavası ტაპა

Suzgi : Süzgeç სუზგი

Çiti (Moksovneli gasatzureli): Pekmez süzgeci ჩითი

Logini: Yatak ლოგინი

Heltziskvilay: El değirmeniხელწისქვილაი

Tohi: Kazma თოხი

Kiruği tohi : Sivri kazma ყირუღი თოხი

Tzaldi: Girebi წალდი

Pasali: Tahta çivi პასალი

Tsotshi: Süpürge ცოცხი

Tsuli: Balta ცული

Çaruği, Kalamani : Çarık ჩარუღი

Saçeçeli: Yün tarağı საჩეჩელი

Çihriki: İp eğiren alet ჩიხრიკი

Çahraki: İpleri yapan alet ჩახრაკი

Satelavi: Örülmüş olan yün sıcak suda yumuşatılır ve bu aletin içinden sıkıştırılır სათელავი

Sapekro: Dokuma tezgahı საფექრო

Duzaği : Tuzak დუზაღი

Nişaburi : Kürek ნიშაბური

Hertali : Yün eğirme çubuğu ხერტალი

Yohiçhiri : Oklava იოხიჩხირი

Çorçhi : Çalı süpürgesi ჩორჩხი

Sanakveli : Sarımsak ezilen küçük tahta kap სანაყველი

Calikva : Ceviz, fındık vb. şeyleri ezmek için kullanılan yuvarlak taş ჭალიკვა     

Sacyaği: Ocağın içine kazan konulabilmesi için üç ayağı olan demir parçası საჯიაღი

Cacvi : Kazan asılan zincir ჯაჭვი

Muhlava : İki kulplu tava მუხლავა

Portshi, tirmuği : Tırmık ფორცხი

Partshi : Tapan (bir tarım aleti) ფარცხი

Satseri : Elek საცერი

Tokvetsi : Yuvarlak odun parçası ტოკვეცი

Satehi : Demir çivi სატეხი

Karitavi : Kapı eşiği კარითავი

Kavi : Ucu eğri olan demir çengelli çubak (kuzinelerde köz karıştırmaya yarar) კავი

Kina : Sabanın bir parçası კინა

 
  bugune kadar 35915 ziyaretçiburdaydı! Copyright by hacibalboa  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

sc ayyıldız futbol takımı